NOTA DE L" AUTOR:

L’ AUTOR D’ AQUEST BLOG NO ES FA RESPONSABLE DELS DANYS A LES DIFERENTS SENSIBILITATS QUE PUGUI OCASIONAR LA SEVA LECTURA I AL MATEIX TEMPS RECONEIX LA SEVA CONDICIÓ DE MARGINAT SOCIAL I ES DECLARA LLIURE DE L’ OBEDIENCIA ESCLAVA A LES NORMES DE BON GUST. SI, PER EXCES O PER DEFECTE, NO HE ESTAT SUFICIENTMENT SENSIBLE EN QUALSEVOL SENTIT SEXISTA, RACISTA, CULTURALISTA, NACIONALISTA, REGIONALISTA, ETNOCENTRISTA, FAL.LOCENTRISTA, ETC. O AMB PERSONA FEMENINA, POBLE OPRIMIT, MEDI AMBIENT, CULTURES MINORITARIES, QUALSEVOL ALTRA MENA DE PREJUDICI ENCARA PER BATEJAR, DEMANO DISCULPES. A LA RECERCA DEL DESEMVOLUPAMENT D’ UNA SOCIETAT LLIURE DE PREJUDICIS I PURGADA DE LES INFLUÈNCIES DEL SEU DEFECTUÓS PASSAT CULTURAL HE COMES BEN SEGUR MÉS D’ UN ERROR ".

( Texte inspirat en el llibre: “Contes per a nens i nenes politicament correctes”, de James Finn Garner, traducció de Quim Monzó i Maria Roura, Editorial Quaderns Crema )

The Psycho Hamster .


dijous, 3 d’abril de 2008

LED ZEPPELIN: “STAIRWAY TO HEAVEN”

A SONG FOR YOU :
Tinc una cançó per tu. Pots veure el video o bé escoltar-la en mp3 al temps que segueixes la lletra. Pots practicar anglès, també tens la traducció ....... Molt interessant l' enllaç a la cancó a Wikipedia.

LED ZEPPELIN: “STAIRWAY TO HEAVEN”

Video a youtube:


Escolta en mp3 al temps que pots seguir la lletra:


La lletra:
LED ZEPPELIN: “STAIRWAY TO HEAVEN”
There's a lady who's sure
All that glitters is gold
And she's buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows
If the stores are all closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven.

There's a sign on the wall
But she wants to be sure
'cause you know sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook
There's a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.

There's a feeling i get
When i look to the west,
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts i have seen
Rings of smoke through the trees,
And the voices of those who standing looking.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it really makes me wonder.

And it's whispered that soon, if we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn
For those who stand long
And the forests will echo with laughter.

If there's a bustle in your hedgerow, don't be alarmed now,
It's just a spring clean for the may queen.
Yes, there are two paths you can go by
But in the long run
There's still time to change the road you're on.
And it makes me wonder.

Your head is humming and it won't go
In case you don't know,
The piper's calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow,
And did you know
Your stairway lies on the whispering wind.

And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How ev'rything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.

And she's buying a stairway to heaven.

La traducció ( podeu comentar o suggerir canvis......):
LED ZEPPELIN: “ESCALA CAP AL CEL”
Hi ha una dama que assegura
Que tot allò que llueix és or
I està comprant una escala cap al cel.
I quan hi arriba sap,
Si totes les botigues estan tancades,
Que amb una paraula podrà tenir el que vingué a buscar.
I està comprant una escala cap al cel.

Hi ha un senyal al mur,
Però ella vol estar segura,
Ja saps que, de vegades, les paraules tenen dos significats.
A l'arbre, pel rierol,
Hi ha un ocell que canta
De vegades, tots els nostres pensaments són un pressentiment".
I em fa preguntar-me...
I em fa preguntar-me...

Tinc un sentiment
Quan miro cap a l'oest
I el meu esperit clama per sortir.
En els meus pensaments he vist
Anells de foc a través dels arbres
I les veus d'aquells que estan aturats, mirant.
I em fa preguntar-me...
I em fa preguntar-me...

I es murmura que aviat, si tots cridem la melodia,
Aleshores el flautista ens durà a raonar
I un nou dia s'alçarà
Per aquells que segueixen en peu
I el bosc ressonarà amb riures.

Si hi ha bullici al teu clos, no t'alarmis ara,
És només neteja de primavera per la Reina de Maig.
Sí, hi ha dos camins per on pots anar,
Però a la llarga carretera
Encara hi ha temps per canviar la teva ruta.
I em fa preguntar-me...

El teu cap està brunzint, i no pararà
Perquè no saps
Que el flautista t'està cridant perque el segueixis.
Estimada dama, no pots sentir el vent bufar,
I tu sabies
Que la teva escala està en el vent que murmura.

I mentre nosaltres seguim sota el camí,
Les nostres ombres més grans que les nostres ànimes,
Allà camina una dama que tots coneixem,
Que brilla amb llum blanca i vol mostrar
Com tot encara es converteix en or.
I si escoltes molt atent,
La melodia vindrà per fi
Quan tot és un i un és tot,
Ser una pedra i no rodar.

I està comprant una escala cap al cel.


+ info sobre la cançó:
http://es.wikipedia.org/wiki/Stairway_to_Heaven

Salut,

¿Vols comentar?

Entrades populars