NOTA DE L" AUTOR:

L’ AUTOR D’ AQUEST BLOG NO ES FA RESPONSABLE DELS DANYS A LES DIFERENTS SENSIBILITATS QUE PUGUI OCASIONAR LA SEVA LECTURA I AL MATEIX TEMPS RECONEIX LA SEVA CONDICIÓ DE MARGINAT SOCIAL I ES DECLARA LLIURE DE L’ OBEDIENCIA ESCLAVA A LES NORMES DE BON GUST. SI, PER EXCES O PER DEFECTE, NO HE ESTAT SUFICIENTMENT SENSIBLE EN QUALSEVOL SENTIT SEXISTA, RACISTA, CULTURALISTA, NACIONALISTA, REGIONALISTA, ETNOCENTRISTA, FAL.LOCENTRISTA, ETC. O AMB PERSONA FEMENINA, POBLE OPRIMIT, MEDI AMBIENT, CULTURES MINORITARIES, QUALSEVOL ALTRA MENA DE PREJUDICI ENCARA PER BATEJAR, DEMANO DISCULPES. A LA RECERCA DEL DESEMVOLUPAMENT D’ UNA SOCIETAT LLIURE DE PREJUDICIS I PURGADA DE LES INFLUÈNCIES DEL SEU DEFECTUÓS PASSAT CULTURAL HE COMES BEN SEGUR MÉS D’ UN ERROR ".

( Texte inspirat en el llibre: “Contes per a nens i nenes politicament correctes”, de James Finn Garner, traducció de Quim Monzó i Maria Roura, Editorial Quaderns Crema )

The Psycho Hamster .


divendres, 18 d’abril de 2008

THE EAGLES: “HOTEL CALIFORNIA”

A SONG FOR YOU :
Tinc una cançó per tu. Tinc una cançó per tu. Qui no recorda el plaer de seguir la lletra del LP acabat de comprar. Aqui pots fer-ho. També tens la traducció ....... I al final, un enllaç molt interessant sobre la cançó a wikipedia.


THE EAGLES: “HOTEL CALIFORNIA”
Video:Escolta en mp3 al temps que pots seguir la lletra:La lletra:
THE EAGLES: “HOTEL CALIFORNIA”

On a dark desert highway
Cool wind in my hair
Warm smell of colitas
Rising up through the air

Up ahead in the distance
I saw a shimmering light
My head grew heavy, and my sight grew dim
I had to stop for the night

There she stood in the doorway
I heard the mission bell
And I was thinking to myself
This could be Heaven or this could be Hell

Then she lit up a candle
And she showed me the way
There were voices down the corridor
I thought I heard them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely place
(Such a lovely place)
Such a lovely face
Plenty of room at the Hotel California
Any time of year
(Any time of year)
You can find it here

Her mind is Tiffany twisted
She's got the Mercedes bends
She's got a lot of pretty, pretty boys
That she calls friends
How they dance in the courtyard
Sweet summer sweat
Some dance to remember
Some dance to forget

So I called up the Captain
Please bring me my wine
He said
We haven't had that spirit here since 1969
And still those voices are calling from far away
Wake you up in the middle of the night
Just to hear them say

Welcome to the Hotel California
Such a lovely Place
(Such a lovely Place)
Such a lovely face
They're livin' it up at the Hotel California
What a nice surprise
(What a nice surprise)
Bring your alibis

Mirrors on the ceiling
Pink champagne on ice
And she said
We are all just prisoners here
Of our own device
And in the master's chambers
They gathered for the feast
They stab it with their steely knives
But they just can't kill the beast

Last thing I remember
I was running for the door
I had to find the passage back to the place I was before
"Relax," said the nightman,
"We are programmed to receive.
You can check out any time you like,
But you can never leave.


La traducció ( podeu comentar o suggerir canvis......):
THE EAGLES: “HOTEL CALIFORNIA”

En una autopista deserta i obscura,
El vent fresc als meus cabells
L’olor suau del Colitas,
Revoltant-se a través de l’aire

Allà davant en la distància,
Vaig veure una llum brillant
El meu cap es fa pesat i la meva visió s’enterboleix
Vaig haver de detenir-me per la nit

Allí estava ella de peu a l’entrada
Vaig escoltar la campaneta de la missió
I jo estava pensant per dintre
“Això podria ser tant el Paradís com l’Infern”

Llavors ella encengué un ciri
I m’ensenyà el camí
Hi havia veus baix al corredor
Vaig pensar que les escoltava dir...

Benvingut a l’Hotel Califòrnia
Un lloc tan encantador
( Un lloc tan encantador)
Una cara tan encantadora
Habitacions de sobra a l’Hotel Califòrnia
A qualsevol època de l’any
( A qualsevol època de l’any )
Pots trobar aquí

La seva ment està torbada a lo Tiffany,
Té les curves d’ un Mercedes Benz
Té molts tios guapos, tios
Als que anomena amics
Com ballen al pati, dolç suor d’ estiu
Alguns ballen per recordar, d’ altres ballen per oblidar

Així que vaig cridar al Capità,
“Si us plau porti’m vi”
Ell va dir “No hem tingut aquest licor des del 1969”
I aquelles veus encara estan cridant des de molt lluny,
Et desperten en meitat de la nit
Només per escoltar-les dir...

Benvingut a l’Hotel Califòrnia
Un lloc tan encantador
( Un lloc tan encantador)
Una cara tan encantadora
Estan vivint a l’Hotel California
Quina sorpresa més agradable,
( Quina sorpresa més agradable)
Porta la teva coartada

Miralls al sostre,
Xampany rosa amb gel
I ella digué
“Tots som presoners aquí,
Del nostre propi ardit”
I a les cambres del mestre,
Es reuniren per la festa
Ho apunyalen amb el seus ganivets d’acer,
Però no poden matar la bèstia

L’última cosa que recordo,
Jo estava corrent cap a la porta
Havia de trobar el camí de tornada
Al lloc on estava abans
“Relax”, digué l’home de la nit,
Estem programats per rebre.
Pots pagar la sortida sempre que vulguis,
Però mai no podràs anar-te’n!


+ info sobre la cançó:
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel_California

Salut,

1 Comentari:

KIKELIN ha dit...

Xei, quina ració de melancolia... Un viatge en espiral als seixanta...

Salutacions.

Entrades populars